Založ si blog

Kniha byliniek

Autorom nasledujúcich textov je košický rodák Sándor Márai (1900 – 1989), maďarský publicista a spisovateľ. Vyšli pod názvom Kniha byliniek, Kalligram 2002, preložil Peter Macsovszky.

O tom, kedy máme právo
násilím meniť životné situácie

Unavuje ťa tvoje pracovné prostredie, máš pocit, že inde, medzi inými ľuďmi, v iných životných podmienkach by si vedel pracovať s väčším nasadením a uspokojením? Spolužitie ťa vyčerpalo, rodina, milenka, priatelia sú ti na obtiaž a teba ženie túžba nadväzovať nové vzťahy. Poznáš už aj poslepiačky každý kút svojho bytu a dúfaš, že v novom, lepšie vybavenom, pohodlnejšom byte nájdeš telesnú pohodu a duševný pokoj. Áno, aj mesto, kde si sa narodil, vyrastal a dozrel v muža, ti je do omrzenia známe. Áno, aj krajinu, ktorá je tvojou vlasťou, poznáš ako baník šachty, v ktorých pracoval štyridsať – päťdesiat rokov; nielen vodorovne ju poznáš, ale aj zvisle, so všetkými nebezpečenstvami a hĺbkami. A počul si o cudzích krajinách, vzdialených svetoch, kde sú podmienky ľudského živote spravodlivejšie. Mučí ťa pochybnosť, súri a ženie ťa túžba opustiť pracovisko, rodinu, milenky, mesto, vlasť a násilníckym gestom sa vymaniť z toho, čo doposiaľ bolo tvojím životným prostredím.
V hodine pokušenia preskúmaj svoje skúsenosti, myseľ, charakter a vedomý si skutočnej povahy svetských vecí pozoruj tieto túžby. Noví ľudia ti nemôžu poskytnúť nič také, čo by od základov zmenilo tvoj vzťah k svetu; lebo iba ty sa môžeš obdariť niečím rozhodujúcim a podstatným. Podobne aj na novom pracovisku ostaneš len pracovníkom a je iba na tebe, s akým nasadením si vytvoríš v novej situácii primerané pracovné podmienky. Všetko závisí od teba. Presne tak aj v novom meste, v cudzine, kde sú vhodnejšie životné pomery, časom nájdeš rovnaké ľudské sebectvo, chamtivosť, márnivosť a zlomyselnosť, ku ktorým si doma prechovával nenávisť; lebo ľudská povaha je nemenná aj za rampami hraničných prechodov. A navyše budeš ešte aj cudzincom; a byť cudzincom je ako byť mrzákom. A jeden z ľudských zákonov prikazuje, aby si ostal vždy, bezvýhradne verný svojej vlasti, a to aj vtedy, keď sa táto vlasť správa k svojim deťom tyransky, nespravodlivo.
Kedy máš teda právo násilím zmeniť podmienky, rámec a situácie svojho života? V nijakom prípade nie vtedy, keď od takého rozhodnutia očakávaš skoncovanie s nudou, uspokojenie svojich túžob, naplnenie svojej pomsty. Ostaň tam, kde ťa umiestnil život, splň si svoju povinnosť a naplň svoju dušu pravdou; viac sa ti neujde ani v novom svete, ani na južných ostrovoch. Ale ak jedného dňa zistíš, že tvoja práca, životné prostredie a podmienky nazodpovedajú tvojej povahe – vtedy a len vtedy sa odhodlávaj k zmene. A nezabudni, že vo vnútri každej zmeny ostaneš nemenný.

O dobrovoľných sľuboch

Sľuby, ktoré dávame sami sebe – „odzajtra nerobím to alebo to, budem žiť tak a tak, budem sa zaoberať tým a tým“ by sme si možno mali ešte dôkladnejšie premyslieť ako sľuby dávané iným ľuďom. Pretože dané slovo môžeme odvolať, ak máme pocit, že svet okolo nášho slova sa mení, inak sa vyvíjajú ľudské záležitosti vzhľadom na kedysi spoznanú pravdu a ideu prítomnú v sľube. Aj pravda sa mení. Avšak slovo dávané sebe samému znamená, že sme uzavreli zmluvu so svojím charakterom, ktorý sa nemení, a preto nemáme šancu zmluvu zmeniť. Ak nami svet opovrhuje preto, lebo sme z nejakej príčiny svedomia nedokázali dodržať dané slovo, dá sa to prežiť, pretože ani svet nie je mravne bezúhonný zmluvný partner. Ale keď podvádzame vlastný charakter, máme síce možnosť žiť ďalej, ale náš vnútorný postoj zneistie a bude previnilý a kolísavý.

O rytme života

Stále striedať rytmus života. Uvedomelo a pozorne obmieňať prácu s odpočinkom, pôst s hojnosťou, triezvosť s opojením, áno, ešte aj starosti s radosťami; uvedomelo vstať od prestretého stola života, keď práve hojnosť padne najlepšie, uvedomelo prijímať starosti a úlohy, ktoré majú výchovnú silu. V nijakom rozpoložení si nenamýšľať. Základ všetkých vecí tvorí božia myšlienka, duch, ktorý riadi svet; a tento duch neznesie nijakú sebavedomú záľubu, samoľúbu spokojnosť, sliepňavé a lenivé ukojenie. Vždy sa formovať a meniť, prispôsobovať sa a čosi obetovať, vždy dávať, keď dostávaš, vždy ďalej odovzdávať to, čo si získal, tak alebo onak… Len žiť v „istote“. Vždy očakávať búrku a požiar. A keď búrka a požiar k tebe zavítajú, nečudovať sa a nebedákať. Pokojne povedať „Sú tu.“ A hasiť a brániť sa.

O tom, že sa netreba ničoho báť

Čoho by si sa mohol báť, ak obhajuješ správnu vec? Čo sa ti môže stať? Môžu ťa poraziť, ohovoriť, vykradnúť zneuctiť? Obracajú sa proti tebe s obvineniami, krivo ťa súdia? Toto všetko nemení nič na tom, že vec, ktorú si obhajoval, bola správna, a preto bolo správne aj to, čo si urobil, keď si začal obhajovať správnu vec. Nestaraj sa teda o nikoho a o nič, iba o správnosť veci, ktorú máš obhájiť. Napokon, zoči-voči pravde sú aj tak bezmocní. Môžu ťa poraziť, no presvedčiť ťa nemôžu, môžu ťa obviniť, no nič ti nedokážu, môžu ti vziať život, pravdu ti však nevezmú. V živote nie si osamelý iba vtedy, keď obhajuješ správnu vec. V takom spore nie je výplata ani odmena. Nie je však ani vyjednávanie. Preto sa neboj vysloviť to, o čom si celou dušou presvedčený, že je správne.

O tom, že sme slobodní

Keď stojíš zoči-voči mocným sveta, vždy si spomeň na to, od koho títo ľudia dostali svoju moc? A čo vlastne proti tebe zmôžu? Môžu ti vziať majetok, slobodu alebo život? No a? Aj drobulinký mikrób, nákazlivá baktéria ti môžu vziať život, lebo je krehký a pominuteľný ako život hmyzu. Nie, ani najmocnejší pán nemá skutočnú moc nad tvojou dušou, a preto je bezmocný, ak ty si spravodlivý a on nespravodlivý. Iba vtedy proti tebe niečo zmôže, ak ťa pristihne pri hriechu a on je spravodlivý. Preto nemysli na to, čo povieš veľkému pánovi a ako sa budeš správať; mysli iba na to, že kým si spravodlivý, si slobodný a že veľký pán je bezmocný proti tvojej pravde.

O tom, že aj mudrci umierajú

Každá literatúra, ktorá učí, ako pristupovať k smrti, má ponižujúcu a skľučujúcu pachuť. Celé toto „ars beatae moriendi“ (umenie šťastnej smrti), všetci títo starovekí pohanskí a stredovekí kresťanskí mudrci, stoici, vierozvestcovia, humanisti, novovekí prírodovedci sa nás snažia presvedčiť, že smrti sa vôbec nemusíme obávať. Ako obranu a postoj nám odporúčajú hrdosť a velebnú dôstojnosť, kým ďalší zas múdru krotkosť a poddajnosť, zase iní ľahostajnosť, jedni odporúčajú nadšenie, túžbu, ako keby smrť bola akýmsi najvyžším dobrom, vstupenkou do záhrobnej spásy, po kúpe ktorej by sme mali prahnúť. Tak vraví Seneca, keď učí ľahostajnosti, pretože nám ukazuje, aké je ničomné, krehké a nehodné pozornosti všetko to, čo v živote opúšťame, to isté tvrdí aj kresťanský Boethius, aj Huxley, prírodovedec, keď život vníma ako dve podoby jedného chemického procesu. Každý mudrc sa snaží získať nejaké ľudské stanovisko k hrôze zo smrti.
Táto snaha ja ľudská, dojímavá. Práve preto je beznádejná. Nezabúdaj, že aj mudrci umierajú. A nadarmo hovoria: „smrť je iba premena“ – touto múdrosťou nedokážu upokojiť svoje ani naše srdcia. Ich rozum možno spozná pravdu, ich srdcia však ostanú nepokojné. Seneca umieral s drkotajúcimi zubami. Nehanbi sa za strach zo smrti. Nehanbi sa priznať, že ťa bolí opustiť túto ohavnú a veľkolepú istotu, život, kvôli neznámej a zlovestne nepochopiteľnej neistote, ktorou je smrť, zánik, ničota. Len sa pokojne boj. Nenariekaj, ale maj strach. Inak, ak sa tvojej duši uľaví, môžeš aj nariekať. Nechci „dôstojne“ čiže nepravdivo umrieť. Umri tak, ako si žil: ako človek, čiže trochu hrdinsky, aj zbabelo.

O skutočnej potrebe

Mal by si jesť viac, oveľa viac byliniek, rastliniek, ovocia. Menej, oveľa menej mastného a čierneho mäsa. Jesť veľa rýb, a každý deň ražný chlieb. Cez deň nikdy nepiť žiadnu liehovinu, a keď už piješ, tak iba večer, iba po jedle a nikdy inokedy, iba čisté víno, a nikdy nič iné. Ak si jeden deň popíjal víno, v nasledujúcich dvadsiatich štyroch hodinách sa pohára ani nedotkni. Počuť hukot tvojej krvi, keď sa chce s úprimnou túžbou rozplynúť v pulze krvi druhého tela. Odvrátiť sa od každého príležitostného pokušenia. Rozpoznať, kedy niečo naozaj chceš ty, tvoje telo, tvoj vkus, tvoj temperament, a kedy si hladný alebo smädný z pažravosti, márnivosti, alebo zvedavý zo zmyselnosti.
Ži podľa skutočných potrieb svojho tela a miery svojho charakteru.

O nepriateľovi

Sú takí, čo sú k tebe ľahostajní, potom priatelia, súperi, ktorí proti tebe bojujú v mene nejakej idey alebo presvedčenia alebo záujmu. Taký je poriadok ľudského života, iba takto nadobúda život krásne napätie: v kruhu priateľov a protivníkov, vo veľkom dave ľahostajných.
A potom je tu nepriateľ. On nie je protivník – ale niečo viac. Ako keby si vás dvoch vybral osud pre súboj, ktorý nemá príčinu ani zmysel. Vieš o svojom protivníkovi, ako aj on vie o tebe, hoci sa vám ešte na žiadnom poli života či povolania neskrížili cesty. Nenávidí ťa, chce ťa obrať o chlieb, o život: nikdy si mu neuškodil. Celý život sa jeden druhému vyhýbate, hľadáte sa.
Čo zmôžeš proti nemu? Predovšetkým sa ho snaž pochopiť. On je protiváhou v tvojom živote. Potrebuješ nepriateľa. Musíš premôcť sám seba, aby si nad ním zvíťazil. Musíš spoznať pravdu, aby si ju mohol obhájiť aj pred ním. Musíš byť lepší, pretože on verí a rozširuje o tebe, že si zlý. Boh ho vybral, aby ti bol na tejto zemi druhom. Spája vás spoločná vec, ako šermiarov. Neprebodni ho predčasne; neprebodni ho nikdy. To on ťa naučí žiť, bojovať, brániť sa.
Uvedom si, že ho potrebuješ.

Hanba im! Sláva nám!

24.03.2011

Hanba im! Sláva nám! Za druhej svetovej vojny bol slovenský štát spojencom Adolfa Hitlera. Slováci vypovedali vojnu USA. Z tých čias sa traduje anekdota: Dvaja slovenskí drotári sa o vypovedaní viac »

Kniha byliniek

23.03.2011

Autorom nasledujúcich textov je košický rodák Sándor Márai (1900 – 1989), maďarský publicista a spisovateľ. Vyšli pod názvom Kniha byliniek, Kalligram 2002, preložil Peter Macsovszky. O viac »

Šľak ma ide trafiť

22.03.2011

Šľak ma ide trafiť z chrumkavosti Šľak ma ide trafiť, keď niečo, čo má byť chrumkavé, nie je chrumkavé. Podľa mňa by malo byť na svete všetko chrumkané. Celý svet by mal byť jeden viac »

Pawoł Adamowicz, smrť, demonštranti

V Poľsku po vražde starostu idú po štváčoch

15.01.2019 22:17

Už v pondelok polícia zadržala troch mužov, ktorí po útoku na Adamowicza vyzývali na ďalšie vraždy.

Mario Draghi

Šéfa ECB sklamal výkon eurozóny

15.01.2019 21:13

Ekonomika eurozóny sa spomaľuje viac, než sa očakávalo, a stále potrebuje výraznú podporu od ECB, uviedol jej šéf Mario Draghi.

Milan Žitný

Žitný: Komunikácia Aleny Zs. bola prípravou na vydieranie

15.01.2019 20:00

Podľa Žitného má zverejňovanie mien ľudí, ktorí boli s obvinenou v kontakte, politický rozmer.

Francúzsko, paríž, výbuch plynu, hasiči

Útok na hotel v Nairobi si vyžiadal najmenej päť obetí

15.01.2019 19:50

Nemocnice žiadajú občanov o darovanie krvi.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 140
Celková čítanosť: 136463x
Priemerná čítanosť článkov: 975x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy